Hoppa till huvudinnehåll

Startsida


Se även

Andra sätt att delta och påverka. Läs mer
Statistik och utnyttjande av respons. Läs mer

Information om responstjänsten

På denna sida hittar du anvisningar för att ge respons och skicka en felanmälan.


Respons

Via responskanalen kan du ge respons, skicka utvecklingsförslag och ställa frågor om stadens verksamhet och tjänster. Vi läser all respons och utnyttjar den i stadens utveckling. Ge dina kontaktuppgifter, om du vill få ett svar. Vi svarar på ditt meddelande inom vecka.

Logga in när du ger känsligt respons

Vi rekommenderar att du loggar in i tjänsten om din respons innehåller känslig information, till exempel hälsoinformation. När du loggar in i tjänsten kan vi identifiera dig och du kan också få ett personligt svar på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Skicka inte lagstadgade anmärkningar, klagomål eller ändringssökande via responskanalen. Skicka in officiella handlingar till Helsingfors stads registratorskontor.

Helsingfors stads registratorskontor

Felanmälan

Observera detta vid felanmälan
Anmäl livsfarliga objekt till nödnumret 112. Anmäl brådskande saker per telefon till stadsmiljösektorns kundtjänst, telefon: +358 9 310 22111.

Via felanmälningskanalen kan du skicka en anmälan när en plats kräver korrigering eller underhåll. Felanmälningar förknippas till exempel med gator, trasiga trafikmärken, renlighet, parkeringsövervakning, snöröjning och avvikande trafikarrangemang.

Vi förmedlar felanmälningarna så direkt som möjligt till entreprenörer och parkeringsövervakare så att problemen kan fixas. Felanmälan ska alltid innehålla information om läget.

Så här ger du respons eller skickar en felanmälan

Välj ämne

Välj ämnesområde för respons eller felanmälan, till exempel Fostran och utbildning, och ämne, till exempel Småbarnspedagogik. Med hjälp av ditt val styrs responsen snabbt till rätt ställe.

Om du inte hittar den tjänst du letar efter eller om du är osäker, välj Annan. Vi styr din respons till rätt ställe inom staden. Om det inte är vårt ansvar att ta hand om ärendet, vidarebefordrar vi din respons till rätt instans, till exempel HRT, Trafikledsverket eller polisen.

På sidan Sök respons kan du se om någon annan redan har rapporterat ett problem som du har stött på eller skickat respons om samma ämne. På sidan Sök respons visas endast publicerad respons och felanmälan.

Skicka inte lagstadgade anmärkningar, klagomål eller ändringssökande via responskanalen. Skicka officiella handlingar till Helsingfors stads registratorskontor.

Helsingfors stads registratorskontor

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar. (Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, skall avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (Förvaltningslag 6.6.2003/434, 17 §).

Stänga
Välj läge

Ange så exakt läge som möjligt för din respons eller felanmälan om ditt meddelande gäller en viss plats, adress eller verksamhetsställe. I felanmälningar är läget en obligatorisk uppgift så att vi hittar till exempel en grop på gatan.

Stänga
Beskriv med egna ord

Beskriv med egna ord din respons eller ge nödvändiga tilläggsuppgifter om felanmälans objekt.

Skicka inte lagstadgade anmärkningar, klagomål eller omprövningsbegäran via responskanalen. Skicka officiella kontakter till Helsingfors stads registratorskontor.

Helsingfors stads registratorskontor

Stänga
Infoga bild

Du kan lägga bilagor till din respons eller felanmälan. Lägg gärna till bilder på felanmälans objekt. En bild hjälper oss att bedöma reparationsbehovet och hitta till rätt plats. Bildernas sammanlagda storlek kan vara totalt 50 MB

Stänga
Ge publiceringstillstånd

Du kan, om du vill, ge ett publiceringstillstånd till din respons eller felanmälan samt deras bilagor. Vi läser responsen och kontrollerar bilagorna innan vi publicerar dem.

Vi publicerar inte:

  • respons som innehåller personuppgifter eller känslig information
  • namn och kontaktuppgifter från responsblanketten
  • eventuella uppföljningsmeddelanden i anslutning till responsen
  • stötande meddelanden eller meddelanden som bryter lagar

På vår webbplats och som öppna data publicerar vi respons och felanmälningar som har publiceringstillstånd. Vi publicerar också bilagor och svar från staden för alla stadsbor.

Genom att publicera feedback vill vi säkerställa att flera personer inte behöver rapportera samma problem.

Stänga
Skicka respons eller felanmälan

När du skickar respons eller felanmälan, berätta för oss huruvida du vill få ett personligt svar. Vi strävar efter att svara dig inom en vecka. Ibland kräver ett ärende diskussion mellan flera experter då det tar längre att svara.

Ge din e-postadress om du vill ha ett svar eller annars följa handläggningen av responsen. Du får en spårningslänk för din respons eller felanmälan till din e-post. Via spårningslänken går du till din personliga spårningssida, där det visas handläggningsuppgifter om din respons. Du får ett meddelande till din e-post när din respons har fått ett svar.

Vi rekommenderar att du loggar in i tjänsten om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter eller andra uppgifter om kundrelationen till social- och hälsovården. När du loggar in i tjänsten kan vi identifiera dig personligen och du kan få ett personligt svar även på respons som innehåller känsliga uppgifter. Du bör logga in till tjänsten, för att läsa svaret till din respons du gjort som inloggad.

På spårningssidan får du också skicka ett nytt meddelande, till exempel en ytterligare fråga som gäller samma respons. Du kan skicka ett nytt meddelande inom två månader från svaret.

Lämna gärna ditt telefonnummer när du gör felanmälan. Ibland ringer vi och frågar mer information om objektet.

Du kan skicka oss respons och felanmälningar utan dina kontaktuppgifter, men då kan vi inte kontakta dig.

Tack för att du vill ge oss respons och därmed delta i stadsutvecklingen.

Stänga

Vanliga frågor

Vad är skillnad mellan respons och felanmälan?

Responsen kan gälla vad som helst som förknippas med stadens verksamhet. Med felanmälan förknippas alltid läget vid sidan om det upptäckta felet, och den gäller oftast den byggda miljön, såsom gator, parker och fel parkerade bilar.

Stänga
Kan jag ge respons anonymt?

Du kan skicka respons anonymt.

Ge din e-postadress om du vill ha ett svar eller annars följa handläggningen av responsen. Du får en spårningslänk för din respons eller felanmälan till din e-post. Via spårningslänken går du till din personliga spårningssida, där det visas handläggningsuppgifter om din respons. Du får ett meddelande till din e-post när din respons har fått ett svar.

Vi rekommenderar att du loggar in i tjänsten om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter eller andra uppgifter om kundrelationen till social- och hälsovården. När du loggar in i tjänsten kan vi identifiera dig personligen och du kan få ett personligt svar även på respons som innehåller känsliga uppgifter. Du bör logga in till tjänsten, för att läsa svaret till din respons du gjort som inloggad.

Om du har inte varit inloggad i tjänsten när du har skickat respons som innehåller känslig information, kan vi inte svara dig personligen via responstjänsten.

Stänga
När lönar det sig att logga in i responstjänsten?

Vi rekommenderar att du loggar in i tjänsten om din respons innehåller känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter eller andra uppgifter om kundrelationen till social- och hälsovården. När du loggar in i tjänsten kan vi identifiera dig personligen och du kan få ett personligt svar även på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Du bör logga in till tjänsten, för att läsa svaret till din respons du gjort som inloggad. All respons som du har gjort som inloggad är sammanfogat under Mina e-tjänster -fliken.

Om du har inte varit inloggad i tjänsten när du har skickat respons som innehåller känslig information, kan vi inte svara dig personligen via responstjänsten.

Stänga
När får jag ett svar på min respons?

Om du lämnade in din e-postadress när du gav respons, får du ett meddelande, när responsen har tagits emot. I meddelandet finns en länk genom vilken du går till din personliga spårningssida där du ser responsens behandlingsuppgifter. Du får ett meddelande till din e-post när du har fått ett svar till responsen.

Om du har varit inloggad när du har skickat responsen, bör du alltid logga in till tjänsten när du går till din personliga spårningssida via länken som skickats till din e-post.

Stänga
Hur skickar jag ett fortsatt meddelande till staden?

I meddelandet som du fått finns en spårningslänk genom vilken du inom två månader kan skicka tilläggsuppgifter om ditt ärende eller ett fortsatt meddelande. Därefter stängs responskedjan. Du kan alltid skicka en helt ny respons.

Stänga
Varför ser jag inte min respons på uppföljningssidan och får inget svar?

Respons som innehåller känslig information kommer inte att visas på din personliga spårningssida om du skickade responsen anonymt, dvs. om du inte var inloggad på tjänsten.

Om du har inte varit inloggad i tjänsten när du har skickat respons som innehåller känslig information, kan vi inte svara dig personligen via responstjänsten. Endast genom att logga in på tjänsten kan du få ett personligt svar även på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Även känslig feedback kommuniceras till rätt personer inom staden.

Vi rekommenderar att du loggar in i tjänsten om din respons innehåller känsliga uppgifter. När du loggar in i tjänsten kan vi identifiera dig personligen och du kan få ett personligt svar även på respons som innehåller känsliga uppgifter.

Stänga
Hur vet jag om min respons har publicerats?

Du kan kolla på spårningssidan om responsen har publicerats. Inget separat e-postmeddelande skickas om publiceringen av respons. Endast respons med publiceringstillstånd publiceras. Vi läser responsen och kontrollerar bilagorna inför publiceringen.

Vi publicerar inte:

  • respons som innehåller personuppgifter eller känslig information
  • namn och kontaktuppgifter från responsblanketten
  • eventuella uppföljningsmeddelanden i anslutning till responsen
  • stötande meddelanden eller meddelanden som bryter lagar
Stänga
På vilka andra sätt kan jag ge respons till staden utöver de digitala responskanalerna?

Du kan skicka respons per post till stadens registratorskontor:

Helsingfors stad
Registratorskontoret
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Varje sektor har också egen adress dit du kan skicka respons. Per telefon kan du ge respons bland annat till Helsingfors-info, tfn 09 310 11111 och till stadsmiljösektorns kundtjänst, tfn 09 310 22111.

Stänga
Hur utnyttjar staden den respons som getts?

Den respons som staden fått utnyttjas genom att göra sammandrag av den och gå igenom den till exempel i ledningsgrupper och utvecklingsprojekt. Planerarna för verksamheten och tjänsterna har utnyttjat bland annat textanalysen av respons.

Vi önskar särskilt utvecklingsidéer eftersom de ofta har gett konkreta lösningsförslag på upptäckta problem. Stadsbors felanmälningar är viktiga eftersom vi med hjälp av dem kan snabbt fixa skadliga och även farliga hinder och fel.

Du kan bekanta dig med de publicerade responser och felanmälningar som andra har gett på Sök respons -sidan.

Stänga

Cookie -inställningar

En kaka (eng. cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens dator eller mobila enhet när hen besöker en webbplats. Den skadar inte användarens enhet eller filer. Kakor kan inte användas för att sprida skadeprogram.

Användarinformationen som fås från kakorna hjälper oss att säkerställa webbplatsens funktionalitet och förbättra kvaliteten på våra digitala tjänster. Med hjälp av dem kan vi utveckla webbplatsens användarvänlighet och göra det lättare att hitta information.

Vi använder bara viktiga cookies på vår webbplats för att få webbplatsen att fungera.

Nödvändiga cookies hjälper till att göra webbplatsen användbar genom att tillåta grundläggande funktioner som att navigera på sidan och använda de skyddade områdena på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies och kräver inte samtycke.

Namn Tillhandahålls av Syfte Giltig
COOKIE_SUPPORT hel.fi Tillåter användning av de cookies som användaren accepterat på webbplatsen. 365 dagar
EBS-token hel.fi Definierar användarrättigheter till den elektroniska tjänsten. Under sessionen
GUEST_LANGUAGE_ID hel.fi Möjliggör användning av webbplatsen på olika språk. 365 dagar
JSESSIONID hel.fi Hanterar webbsessionen och navigering på webbplatsen. Under sessionen
XSRF-TOKEN hel.fi Skyddar användarens datasäkerhet. Under sessionen

Registerbeskrivningar och dataskydd

När du är klient vid stadens tjänster eller på annat sätt sköter ärenden med staden, samlar staden in personuppgifter om dig i den utsträckning som krävs för ärendet. Alla uppgifter samlas in i olika register beroende på användningsändamålet med uppgifterna. Registerbeskrivningar finns för registren. De finns på www.hel.fi/tietosuoja. På sidan finns ett Register över delaktighet och respons. Mer information om de rättigheter som enligt EU:s dataskyddsförordninggäller i Helsingfors stads webbtjänster.